Eidsvoll 1814

Overføring av portalside fra Slekt og Data til Riksarkivet

Vi arbeider for tiden med å legge over portalsiden over Eidsvollsmennenes etterkommere til Riksarkivets server. Under omleggingsfasen vil normal funsjonalitet ikke være på plass. Vi beklager ulempene, men håper på en snarlig ordning.

 

Hva skjer med databasen over eidsvollsmennenes etterkommere?

Det store 200-årsjubileet for Grunnloven er over. Et av tiltakene, som ble mye omtalt og gjenstand for stor interesse, var databasen over eidsvollsmennenes etterkommere. Det var en stor suksess, over 65000 personer finnes i basen.  Naturlig nok er interessen mindre i 2015, men databasen er en svært verdifull kilde, som ikke blir mindre aktuell med årene. Det kommer nye grunnlovsjubileer, og det kommer nye etterkommere!

 

Det er fortsatt mulig å legge inn opplysninger om "nye" etterkommere, både nyfødte og nyoppdagede. Og du kan få hjelp til å legge inn informasjon, hvis du synes det er vanskelig, men vi foretrekker at du prøver selv først! Følg instruksjonene i menyen til venstre!

 

 

 

 

Minnearrengement for Hieronymus Heyerdahl.

INVITASJON TIL MINNEARRANGEMENT FOR HIERONYMUS HEYERDAHL (1773-1847) VED SØSTERKIRKENE I GRAN
LØRDAG 21. JUNI 2014

Kirken i Gran og Gran Historielag inviterer til et åpent arrangement på Granavolden lørdag 21.06.14  kl. 12 – 16. Heyerdahl ble valgt som representant fra Nordre Trondhjems amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll. I 1835 kom han som sokneprest til Gran, og ble værende der til sin død i 1847. I 1799 giftet han seg med Fredrikke Sophie Schwabe. Paret fikk tolv barn og det fins en stor etterslekt rundtomkring. Foruten å være prest og eidsvollsmann, startet H. H. et skolelærerseminar «for sønner av almuen» på Toten i 1804 og gjorde seg bemerket med omfattende vitenskapelige skrifter.

Les mer om Hieronymus Heyerdahl her.

Arrangementet 21. juni er et åpent arrangement som starter i Nikolaikirken med påfølgende bekransning av gravene. Deretter blir det 1814-inspirert servering og foredrag i det gamle kommunehuset på Granavolden v/Stjørdal Historielag og kåseri ved lokalhistoriker Harald Hvattum og bibliotekar Andrea Gaarder (etterkommer).

Intern samling for tilreisende etterkommere?

 

Debatt om slektsdatabasen

 

Etter at VG la ut en søkeboks hvor man kunne sjekke om man var etterkommer etter en eidsvollsmann, har det vært enorm pågang på sidene våre, antall søk overstiger en million! Folk bidrar på en slik måte at basen blir stadig mer komplett og korrekt. Med så stor oppmerksomhet følger gjerne også noe kritikk, som har ytret seg i ulike debattfora. Prosjektledelsen vil derfor redegjøre for noen fakta her:

Kildeopplysninger

Da vi utviklet nettsidene til første fase av prosjektet, som da het ”Adopter en eidsvollsmann”, understreket vi sterkt at vi ønsket at alle opplysninger skulle kildebelegges. Nettsiden inneholdt hjelpesider om hvor man fant kilder, og hvordan man skulle referere til dem. De adoptivforeldrene som la kildeopplysninger inn i sine gedcomfiler, har fått dem overført til databasen på nettsiden vår.

Det viste seg imidlertid at en del adoptivforeldre ikke hadde lagt inn kildeopplysninger i sine gedcomfiler. For prosjektledelsen var det ikke aktuelt å refusere filer uten kilder. Det ville ført til at vi ikke kom i mål i tide på den måten vi har gjort. Vi måtte ha en stor nok og god nok base for at folk flest skulle interessere seg for basen og bidra. Vi fikk inn ca 45.000 navn fra innsendte gedcomfiler for ca ett år siden, nå har vi 60000 navn i basen, økningen er reelt større fordi det i første fase var kommet med ca 3000 personer som ikke var etterkommere av eidsvollsmennene. Basen er også blitt riktigere ved at feil er påpekt og rettet.

Vi ønsker fortsatt at informasjon kildebelegges, og vi har fortsatt informasjon på siden vår om hvordan det bør gjøres. Likevel kommer det fortsatt inn informasjon som ikke er kildebelagt. En informasjon uten kilde er ikke nødvendigvis usann, men den er vanskelig å etterprøve.  Vi fjerner ikke informasjon som mangler kilder, vi oppfordrer generelt folk til å bidra til å gjøre basen bedre. Alle øyne som ser og alle hender som hjelper, takker vi for.

Personvern

Noen liker ikke at det står opplysninger om nålevende på sidene. Vi har klarert vår praksis med Datatilsynet. Det er ikke nødvendig å spørre folk på forhånd om å få legge ut den typen informasjon vi har på nettsidene våre. Datatilsynet anser vår side for å ha opplysninger med leksikonpreg. Hvis noen ønsker å fjerne informasjon om seg selv eller mindreårige barn, er det bare å sende en melding. Vi har til nå fått svært få slike henvendelser. Det står mye informasjon om personvernet på våre nettsider for dem som ønsker å sette seg nærmere inn i saken.

 

 

Samling av etterkommere etter Ola Tveiten i Setesdal

Det blir arrangert en samling av etterkommere etter Ola Tveiten i Tveitetunet onsdag 19. mars, og  VG kommer for å  lage en reportasje.

Det oppfordres hermed til at så mange etterkommere som mulig møter opp til fotografering onsdag 19. mars kl. 16!

 

Velkommen til Riksarkivets jubileumsutstilling 1814 - offisielt og i kulissene

Riksarkivet åpner sin jubileumsutstilling den 27.mars 2014 kl. 13 og inviterer spesielt slektsforskerne som har bidratt til databasen over eidsvollsmennenes etterkommere, og etterkommerne selv. Statssekretær Knut Olav Åmås fra Kulturdepartementet vil åpne utstillingen.

 

I tillegg til å se utstillingen kan du smake mat og drikke anno 1814, prøve å skrive med jerngallusblekk, stemple dokumenter med seglstamp etter kopi av Christian Frederiks kongestempel, få veiledning i bruk av databasen over eidsvollsmennenes etterkommere og mye annet.

 

Du kan også kjøpe det vakre blekkhuset laget på Hadelands Glassverk, som er en kopi av original fra tidlig 1800-tall, og med sandblåst dekor spesielt for grunnlovsjubileet. Det vil bli salg av bøker, samt utdeling av en del gratis titler fra vårt boklager.

 

Om du vil delta på arrangementet, send en e-post til Eli Fure innen 16.mars.

 

 

Manuskript fra etterkommer etter Falsen om etterslekt nylig digitalisert

Riksarkivet har mottatt et interessant manuskript fra Inger Kielland. Det kommer fra hennes grandtante  Magna Sinding-Larsen.

 

Magna Sinding-Larsens erindringer har ligget som manuskript i familien siden hun avsluttet arbeidet i 1946.
Hennes fortelling om både tiden og familien er så morsom og interessant at den vil glede så vel hennes
etterkommere som andre historieinteresserte.

Erindringsmanuset er nå digitalisert av Riksarkivet og lenken er publisert på nettsiden vår.

Hvis du har interessante manuskripter eller arkiver liggende, kontakt eidsvoll@disnorge.no.

 

 

Kunstnerens søster, maleri av Kristofer Sinding-Larsen, Nasjonalmuseet.

 

 

Velkommen med på en hyggelig og lærerik båttur til Kiel!

Den 14. januar 2014 er det 200 år siden Kielfreden ble undertegnet - opptakten til de store politiske omveltningene i Norge i 1814. Da avsto kong Frederik 6. Norge til kongen av Sverige. Men prins og stattholder Christian Frederik ville ikke bøye seg for dette og innkalte til den grunnlovgivende forsamlingen på Eidsvoll.

 

For å markere jubileet og gjøre ny forsking om denne tiden kjent, arrangerer Riksarkivet et historisk cruise t/r Oslo-Kiel 13.- 15. januar 2014. På reisen opp og ned tilbyr vi et variert foredragsprogram med innslag av musikk fra tidlig 1800-tall, og vi lover god mat med historisk tilsnitt! 

 

En reise som dette kan være en fin anledning for etterkommere etter eidsvollsmenn til å møtes og hygge seg og øke kunnskapen om  tiden og utfordringene deres forfedre sto midt i. 

 

Påmeldingen er nå åpnet, og du finner mer informasjon om program og priser på Riksarkivets nettside. NB: det er også fra den siden du melder deg på. Du kan ikke melde deg til dette spesialcruiset på Color Lines system, da vil du ikke få tilgang til våre foredrag og spesialarrangementer.  Cruiset har et begrenset antall plasser, nøl ikke for lenge med påmelding!

 

Gode sommernyheter!

Databasen over eidsvollsmennenes etterkommere fortsettter å vokse!

Nå inneholder basen over 50000 navn. Det er en nettoøkning på 5000 siden 17.mai, men reellt er mange flere lagt inn, for en del personer er tatt ut i forbindelse med kvalitetssikring av basen. De som er tatt ut, er slektninger av personer som har giftet seg med eidsvollsmenn, men som ikke selv er gift med, eller i slekt med en eidsvollsmann. Basen er altså blitt både riktigere og større.

 

En annen gledelig nyhet er at vi nå har etterkommere etter alle eidsvollsmenn, som vi ikke har grunn til å tro var barnløse. Vi har likevel ikke alle etterkommere, det er fortsatt både mulig og ønskelig å få på plass flere navn.

 

Legg inn bilder eller dokumenter!

Nå ønsker vi oss at folk legger inn bilder eller dokumenter. det vil gjøre databasen enda mer interessant. Hvordan du gjør det og hvilke rettigheter du bør passe på i den forbindelse, finner du under menypunktet om prosjektet. Lurer du på noe, kontakt eidsvoll@disnorge.no.

 

 

 

 

 

 

Den nye databasen ble ferdig til 17.mai!

Vi  er stolte og glade over å kunne presentere den nye databasen med etterkommerne etter eidsvollsmennene! Vi retter nok en gang takk til alle bidragsytere, slektsforskere og etterkommere, og denne gangen særlig til Tormod Engebu i DIS-Norge som har hatt det store arbeidet med å etablere og kvalitetssikre databasen. Vi har også endret strukturen i venstremenyen og lagt ut mye nytt stoff der.

Vi har fått inn data for 100 eidsvollsmenn,  og vi har fått ca 45000 navn i basen, men vi skal ha enda flere etterkommere inn! 12 eidsvollsmenn mangler helt etterkommere i vår base, og en del andre er ikke komplette. Her kan du bidra! Ser du feil, kan du melde fra om det.

Utenriksdepartementet har sørget for oversettelse og bidrar til å gjøre sidene våre kjent ute i verden.  Innholdet i databasene, bortsett fra fritekst, kan vises på engelsk og tysk i tillegg til norsk.

Alle kan nå logge seg inn i basen, få brukernavn og legge til informasjon. For å få en best mulig base, er det viktig at alle følger veiledningen som dere finner i venstremenyen under punktet Om prosjektet. Vi har nyskrevet alt om fremgangsmåte i menyen til venstre.  Alt er basert på de samme prinsippene, men siden vi nå alle arbeider i en og samme base, er det både mulig og viktig med klare retningslinjer. Er det noe dere lurer på, kan dere henvende dere til eidsvoll@disnorge.no.

NRK vil ha flere innslag om prosjektet vårt i sin 17.maisending, og det vil også bli omtalt på deres nettsider.

 

 

Syndiker innhold